02

יד אלוהים ב"משנה תורה"

 

בשנת 1984 עיינה החוקרת אוולין מ. כהן באיורים התנכיים של כתב היד "משנה תורה" לרמב"ם השמור באוסף דוד קאופמן שבאקדמיה ההונגרית למדעים, והבחינה בפרט שאינו מסתדר. בסצנה המציגה את משה מעניק את לוחות הברית לעם ישראל, הבחינה כהן בדמות נוספת שנמחקה ונקברה תחת תיקון מאוחר יותר.

חזרה למפה

image