אחד היה הרמב"ם. הכל חבר לכך: הזמן והמקום. הזמן – צומת הדרכים שאליה הגיעה התרבות היהודית, ההלכתית וההגותית, שנזקקה ליד חזקה שתתווה את הדרך, ותצביע על הכיוון; המקום - המזרח הסוער מן המפגש הגדול שהתחולל בין מזרח למערב, בין אסלאם, נצרות ויהדות ולא פחות מכך, בין מזרח ומערב בעם היהודי עצמו. מפגשים שבכולם היה מן העימות אך גם מן ההפרייה. 

מעל הכל עומדת אישיותו הגאונית האחת ואין בלתה של הרמב"ם, נשאת, מורמת מעם, שעדיין לא ניתנה לפתרון ואשר על כל דור מוטל להתמודד אתה מחדש. האישיות, שמעבר לכח היצירה הפלאי שלה, היה בה את הביטחון המלא, הכמעט משיחי בשליחותה ובחובתה להציע את הפתרון, להתוות את הדרך גם עבור הבוחרים באחרת. מאז, אין הוויה יהודית שאינה כרוכה במשנתו של הרמב"ם. על כל דור מוטל בהכנעה, לשוב לפרש, להתמודד ולבחון את עצמו מחדש אל מול אותה תופעת תשתית רבת פנים: רבינו משה בן מיימון, האיש ומשנתו חובקת כל.

האתר "לא קם כמשה" הוא פרי שיתוף פעולה של הספרייה הלאומית ומוזיאון ישראל. אייר את המפה האינטראקטיבית עידו בק.

במסגרתו "תערוכת הרמב"ם"; מראשית הדפוס עד עידן הדיגיטל בספרייה הלאומית ותערוכת "הרמב"ם: כתביו וחותמו" במוזיאון ישראל. 

בית מדרש הרמב"ם שנבנה לצד התערוכה בספרייה יקיים תכנית אירועים, שיעורים וסדנאות לקהל רחב בכל ימי התערוכה. 

האתר, הכנס והתערוכות הינם בתרומת קרן מימונידיס.