12

הרמב"ם מתגייס למען יהודי תימן

ספר שופטים מתוך "משנה תורה". כתב היד הועתק בתימן בשנת 1433. כתב היד שמור בספרייה הלאומית של ישראל.

יחסי הקרבה בין הרמב"ם ליהדות תימן ידועים היטב עוד מימי חייו של הרמב"ם עצמו. באמצע שנות השלושים לחייו פנה אליו נגיד היהודים בתימן, רבי יעקב בן נתנאל, בעקבות הרדיפות הקשות שסבלו יהודי תימן בעשרים השנים שעברו. בשנת 1172 שלח הרמב"ם את "איגרת תימן" ובה הציע את תמיכתו הדתית, המוסרית והאנושית ליהודים הנרדפים, אף על פי שהכיר וירא את המחיר שהוא עצמו עלול לשלם על כך.

ההעתקות התכופות של חיבורי הרמב"ם הן חלק ממערכות היחסים המורכבות שהתקיימו בין השניים: מבין מסורות כתבי היד היהודיים-תימניים נחשבים כתבי הרמב"ם לסוגה משל עצמה, וזוכים להתייחסות יוצאת דופן. כתב היד של ספר שופטים מתוך "משנה תורה" השמור בספרייה הלאומית הוא דוגמה חיה לכך.

חזרה למפה

image