08

דפוס ראשון של המשנה עם פירוש הרמב"ם

דפוס ראשון של המשנה עם פירוש הרמב"ם. הספר נדפס בנאפולי בשנת 1492. עותק של הספר שמור בספרייה הלאומית של ישראל.

כידוע, מטרתו המרכזית של הרמב"ם בחיבור "משנה תורה" הייתה ביטול ההסתמכות על הספרות התלמודית. הרמב"ם קיווה שהקורא ימצא בספרו את כל הפסיקות וההלכות הנחוצות למאמין לקיום חיים יהודים מלאים.

דפוס ראשון של המשנה עם פירוש הרמב"ם ראה אור בנאפולי בשנה בה התרחש גירוש ספרד. כבר בשלב מוקדם זה, ראשית ימי הדפוס באות עברית, התגלה עקב אכילס בפרויקט הפרשני הגדול של הרמב"ם: למדנים יהודים סירבו לזנוח את הפלפול והמחלוקת התלמודיים. הם הפכו את יצירתו של הרמב"ם לשכבה נוספת בספרות הפרשנית העצומה שאותה ביקש לסכם ולזקק.

בעותק היצירה השמור בספרייה הלאומית מופיעות הערות בכתב ידו של המגיה ר' שמואל לירמא.

 

חזרה למפה

image